Projekt Šest na pětce přinesl hudební program do
Komunitního prostoru Smíchov na podzim a v zimě 2023. 

Hudební cyklus využil koncertní akustiky chrámu a navázal na tradici
hudebních akcí konaných v prostorách kostela.
Součástí vize Komunitního prostoru Smíchov
je nabízet široké veřejnosti prostor k zastavení,
naslouchání a čerpání sil k touze tvořit a žít.
Klasický hudební program proto byl obohacen
o doprovodný program ve spolupráci s kavárnou
poradnou Loučení. Cílem programu bylo pomoc lidem
vyrovnat se lépe se smrtí blízkého skrze setkávání,
sdílení emocí, prožitků a zkušeností, doprovázet
truchlící zasažené ztrátou, sdílet zkušenosti se
ztrátou a terapie živou klasickou hudbou. 

Cílem projektu Šest na pětce je přístup ke kvalitní
hudební produkci, setkávání, sdílení, dialog,
podpora, aktivizace a terapie živou klasickou
hudbou. 

program odehraných koncertů

  • 14.9.2023 Kukal Quartet 
  • 9.10.2023 Trigonum Musicum
  • 27.10.2023 Tereza Horáková & Jiří Havrlant
  • 9.11.2023 Hamu Percussion Ensemble
  • 30.11.2023 Alinde Quintet 
  • 14.12.2023 Zemlinsky Quartet