Katrin Dejlová

administrativa, management a systematik prostoru

S Komunitním prostorem jsem se poprvé seznámila při práci na solidárním projektu Koloběžci v rámci programu Erasmus. K pocitu naplnění, spokojenosti v životě potřebuji vnímat, že svoje síly a snahu vkládám do věcí, které zůstanou zachovány v mysli ostatních, budou k nim promlouvat, a pokud možno, budou prokazovat formu udržitelnosti ve všech smyslech tohoto slova. A tak jsem se nakonec ocitla tady jako součást týmu, protože věřím, že přesně to tu najdu.

Jordana Blažková

komunitní práce, komunikace akoordinace

Zajímají mě věci, které se rodí, vznikají, jsou výzva a punk. A zároveň mám chuť navazovat na tradici a mít ji v úctě. Proto jsem v KPS. Vystudovala jsem obor Divadlo a výchova, ale prozatím kolem něj (jako typický zástupce generace Z) spíš kroužím. Mám ráda umělecké výplody, lidi a normální fyzickou práci. Delší fokus jsem držela na poli neziskových organizací pracujících s migranty a v lesních školkách. Lektorovala a učila jsem na rozmanitých školách a jsem zdravotní klaunka. Teď žiji krátce v Praze, ale jednou budu mít husy nebo krávy.

Michaela Dašková

komunitní práce, pohybové aktivity, zahrada, potravinová pomoc

Zajímá mě tvorba prostředí, kde je možné být se sebou, s druhými a společně se rozvíjet, tvořit a pracovat se všemi kvalitami a chybami, které to přináší. V KP Smíchov se mi plní přání žít a pracovat v jedné lokalitě, potkávat se se sousedy a podílet se na vytváření společenství. Moje studijní zázemí je ve výtvarném umění a pohybu. Zabývám fyzickým divadlem, tvořím vlastní projekty nebo spolupracuji s dalšími umělci. Pracovala jsem jako třídní učitelka, lektorka výtvarných a pohybových kurzů a koordinátorka projektů.

Richard Jenčo

grafická, online a technická podpora projektu

Na Smíchovské faře už žiji pár let a místní sbor spolu s lidmi v projektu Komunitního prostoru mi přirostli k srdci. Od mala jsem sportovec tělem i duší, ale také technický nadšenec. Život ve společenství, vzájemná podpora, hloubka vztahovosti, tvořivost a solidarita jsou pro mě hodnoty, které chci spoluutvářet a budovat.

Kateřina Píšová

komunitní práce, kavárna a propagace

Baví mě tvořit, hrát si s estetikou, prostorem a materiálem. V současnosti se ale nejvíc věnuji spoluvytváření a organizaci různých komunitních projektů, kde také nacházím své místo. Těší mě aktivní společnost, otevřenost a obohacování se lidskými a kulturními odlišnostmi. Své místo v životě vidím na pomezí těhle dvou světů - práce s lidmi a tvorby.

Jakub Šandera

fundraising, péče o dárce a oko rozumného člověka

Rád komunikuji s lidmi okolo sebe a těší mě, když je v jejich práci mohu podpořit a motivovat. Baví mě dlouhodobě pracovat na projektech, které dávají smysl. Komunitní prostor je pro mě bezpečné a otevřené místo, kde se může každý podle svých možností a dovedností rozvíjet, nalézat nová přátelství, naučit se mnoho praktických věcí, odpočinout si, najít pomoc v nouzi nebo naopak pomáhat druhým. Jsem moc vděčný za to, že takový projekt existuje a mohu být jeho součástí.

Kryštof Maláč

kostelník, truhlář a technicko-praktická jistota

Protože zde zastávám funkci kostelníka, bylo automatické, že podpořím celý projekt vlastníma rukama. Komunitní prostor si představuji jako místo, které je využíváno lidmi z blízkého okolí. Takový prostor, který poskytuje možnost seznámit se s ostatními lidmi z okolí a navazovat s nimi silnější vztahy skrze společné aktivity.

“Komunita je způsob života. Komunitní prostor je prostor pro přivlastnění. Prostor, který můžu mít za vlastní a zároveň ho může mít za vlastní také někdo jiný. Hledám prostor pro experimentální tvorbu v sakrálním prostředí,  pro vědomé zapojování současných umělců a jejich prostředků do liturgického dění a proměnu liturgického dění na takové, které odpovídá duchovním potřebám současného člověka. KPS je způsob, jak může současná evangelická církev nabídnout společnosti něco ze svého dědictví a pokladů a také se naopak něco od sekulární společnosti naučit.”

Maroš Klačko

Bývalý farář smíchovského sboru a iniciátor projektu.