Načítám Akce

Vernisáž výstavy Péče o bližní

May 30 @ 18:00 - 21:00

(Ne)viditelná ruka péče: Péče o blížní

Vernisáž: 30. května 2024 od 18 hodin

Výstava: 31. 5. – 26. 7. 2024

Kurátoři: Jan Kieweg, Karolína Lapešová

Vystavující: Barbara Kalypso Ristić, Tereza Frindová, Angelika Králová

 

Péče je obecně brána jako praktika, kterou můžeme vykonávat vůči sobě nebo vůči jiným
existencím, aniž by to bylo na první pohled zřetelné. Čtvrtá výstava Bližní z cyklu (Ne)viditelná
ruka péče představí tvorbu současných mladých autorek, které reagují na téma mezilidských
vztahů a pečování o ně.

Naše rodina, kamarádi a osoby nám blízké tvoří neodlučitelnou součást
našeho života. Věnujeme však dostatek pozornosti a péče těmto osobám, které nám jsou na
blízku, nejen když je potřebujeme? Výstava poukáže na formativní aspekt rodiny a co si pod
tímto termínem představit. Rodina, jakou ji známe prochází v několika posledních letech
proměnami. Ne vždy se musí jednat o heteronormativní svazek muže a ženy, ale i komunitu či
skupinu lidí, se kterými se cítíme dobře, jsme vyslyšeni a společně sdílíme podobné
nemateriální cíle a potřeby.

Zároveň je nutné i upozornit na momenty, kdy tato „rodinná pohoda“
nefunguje a jsme nuceni hledat pocit sounáležitosti jinde. Téma rodiny a mezilidských vztahů
blíže představí vybrané autorky z vysokých uměleckých škol. Tereza Frindová, zástupkyně
nejmladší ženské malby orientované na figuru a figuraci, aktuálně diplomantka pražské
Akademie výtvarných umění ateliéru Kresba pod vedením Alice Nikitinové, představí
rozpracovanou diplomovou práci, která se věnuje vývoji člověka a sebevzdělávání – aspektům,
které pozitivně či negativně ovlivňují rozvoj jedince ve společnosti. Angelika Králová je
studentkou v ateliéru Objekt–Prostor–Akce na Fakultě umění a designu UJEP pod vedením
Jiřího Kovandy. Autorka představí instalaci, jež poukazuje na křehkost a zranitelnost vztahů
utvářejících domov. Poslední autorkou je Barbara Kalypso Ristić, studentka pražské AVU.
Textilní instalace s názvem Rodinné konstelace odkazuje ke kořenům, které v životě máme, ať
už v podobě rodiny, či jiného zázemí, na které se vždy můžeme spolehnout.

Galerie Na Věky

Na Doubkové 8
Praha, 150 00 Česká republika