Cílem práce právního a finančního poradce je prevence vyloučení z bydlení, prevence dluhové pasti a poradenství v právních a finančních záležitostech.

Co nabízíme?
Pomoc a poradenství v nepříznivých sociálních situacích
Pomoc při vyřizování žádostí
Asistenci v řešení problémů s bydlením

Pro koho?
Děti, mladí lidé, dospělí a rodiny žijící nebo pracující v Hlavním městě Praha, přednostně v blízkém okolí KPS (Praha 5 – Smíchov).

Činnost je financována ze Strukturálních fondů EU, díky čemuž mohou být poskytované služby pro klienty zdarma.