finanční a právní poradenství

Cílem práce právního a finančního poradce je prevence vyloučení z bydlení, prevence dluhové pasti a poradenství v právních a finančních záležitostech.

Co nabízíme?
Pomoc a poradenství v nepříznivých sociálních situacích
Pomoc při vyřizování žádostí
Asistenci v řešení problémů s bydlením

Pro koho?
Děti, mladí lidé, dospělí a rodiny žijící nebo pracující v Hlavním městě Praha, přednostně v blízkém okolí KPS (Praha 5 – Smíchov).

Činnost je financována ze Strukturálních fondů EU, díky čemuž mohou být poskytované služby pro klienty zdarma.

potravinová pomoc

V Komunitním prostoru dochází k výdeji potravin jednou měsíčně, vždy v pondělí na začátku měsíce. Chceme tím nejen pomáhat k spravedlivému rozdělování a proti plýtvání potravin, ale také vytvářet dobré vztahy, dobrou náladu a v rámci možností pomáhat v obtížných životních situacích lidem, kteří to potřebují.  Pro registraci balíčku z potravinovky či jiné informace napište na potravinovka@kpsmichov.cz.                                                                                                                  Dále KPS nabízí konzultaci tíživé finanční či právní situace, pokud takovou službu vyhledáváte, dejte vědět na výše zmíněný mail.