Výstava: 11. 3. – 26. 4. 2024
 
Vystavující: Adrián Kriška, Anna Veronika Křížová, Darja Lukjanenko, kolektiv Neklikej a spi, kolektiv Prádelna a Karolína Schön

Kurátoři: Jan Kieweg, Karolína Lapešová
Grafický design: Jakub Veselý
 
Výstava Prociť komunity z cyklu (Ne)viditelná ruka péče
Galerie Na Věky (Na Doubkové 2040/8, Praha 5)
 
Nová výstava s názvem Prociť komunity v Galerii Na Věky představí tvorbu mladých autorek, autorů a kolektivů, jejichž činnost upozorňuje na dění v daných komunitách, a to včetně problémů, se kterými se potýkají. Péče o tyto komunity, stejně jako její absence, nastoluje otázku k zamyšlení, co pro tyto komunity můžeme jako společnost udělat. Výstava prezentuje vybrané komunity (ukrajinskou, queer, etnickou, studentskou i uměleckou), které vyžadují naši pozornost.
 
Umělkyně Darja Lukjanenko na výstavě zastupuje ukrajinskou komunitu svým dílem – záznamem performance, které vzniklo v chrámu kostela. Na queer komunitu se zaměří dílo (závěsná tapiserie) Adriána Krišky, v němž autor rozvíjí osobitou mytologii v kombinaci s queer tématy. Mapování romské komunity se věnuje autorka Anna Veronika Křížová, která je na výstavě zastoupena instalací fotografií romské komunity na Slovensku. Tématu romské i sociální komunitě se věnuje kolektiv Prádelna, který galerii zapůjčil video a výstavu doplní o doprovodný program v podobě projekce snímku Jak vyjádřit touhu nemožného (2022) prezentovaného na festivalu Marienbad v loňském roce. Problematice umělecké práce a praxi na vysokých uměleckých školách se věnuje umělkyně Karolína Schön z AVU v rámci instalace upozorňující na status umělce a kolektiv Neklikej a spi z FSV ČVUT, který poukazuje na péči o studenty a studentky architektury.
 
 
 
Pořádá: Galerie Na Věky, Českobratrská církev evangelická, Komunitní prostor Smíchov, Kavárna Na Věky

Projekt podporují: Státní fond kultury ČR, hlavní město Praha

Mediální partner: Fakulta umění a designu UJEP, ArtMap, Kulturní magazín UNI, Maomai