Setkání nad Biblí

rozhovor nad knihou / aktuální témata společenského dění / 16+ / vede Anna Pokorná / kapacita 20 osob