Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Vernisáž galerie Na Věky – DUŠE MÍNÍ ČLOVĚK ČINÍ

11 října @ 8:00 - 27 října @ 17:00

26. 8. – 27. 10. 2023
Vernisáž: 25. 8. 2023 v 18 hodin
Vystavující: Ágnes Čechová, Michaela Jamborová, Karolína Kopřivová
Kurátoři: Jan Kieweg, Karolína Lapešová

Srdečně zveme na opening Galerie Na Věky, kterou zahájí výstava DUŠE MÍNÍ ČLOVĚK ČINÍ. Slavnostní zahájení proběhne 25. 8. 2023 od 18 hodin v Komunitním prostoru Smíchov (Na Doubkové 2040/8, Praha 5). ⛪️Součástí vernisáže bude performance Solidarita v trauma autorů a autorek: Kristina Hlavinková, Jana Chmelařová, Michaela Jamborová, Kristina Kouklová, Lukáš Smatana a Ian Young.

SOLIDARITA V TRAUMA
Tělo, do kterého vstupujeme, naše tělo, co se mění, které měníme pohybem okolo něj i v něm. Každá stopa, každá trhlina, co posune byť jen jediné zrnko písku, nevratně změní celou situaci. Nikdy už se nevrátíme do stavu, v jakém jsme byli před tím, naše stará forma už nám nesedí. Počet zrnek písku na konci sčítání nebude stejný jako když jsme začali počítat.

DUŠE MÍNÍ ČLOVĚK ČINÍ
Péče je obecně brána jako praktika, kterou můžeme vykonávat vůči sobě nebo vůči jiným, aniž by to bylo na první pohled zřetelné. Sama duše je předmětem zájmu již mnohá staletí a v mnohých oblastech, nejvýrazněji se však projevila ve filozofii, kde se duše stala předmětem rozličných polemik. Zájem o duši sledujeme již od starověkého Řecka u prvních velkých filozofů Platóna a Sokrata. Péčí o duši se na našem území zabýval například Jan Patočka (Epimeleia peri tés psychés) a od konce minulého století se těší velkému zájmu v širší společnosti. Psychiatrie nám pomáhá léčit choroby, psychologie osvětluje neduhy a přivádí nás na správnou a osobitou cestu životem, který je však plný úskalí. Pečování o duši jakožto fenomén se v posledních dekádách transformoval například do osobních rituálů a “trendů” self-care, ve kterých věnujeme čas sami sobě. Péče o sebe sama je do jisté míry jakýmsi obranným reflexem a často i nutnou odpovědí na každodenní stresové situace i na přehršel informací a návodů, jak žít lepší život, které se na nás valí ze všech stran. Umělkyně, které byly pro výstavu vybrány, k tématu přistupují každá svým osobitým způsobem. Autorky Ágnes Čechová, Michaela Jamborová a Karolína Kopřivová skrze různorodá média (fotografie, video, textil) ukazují možnosti péče o sebe a o své mentální zdraví. Návštěvník*ice tak může poznat, co všechno může spadat pod péči o duši, a zamyslet se nad tím, jak on*a sám*sama tuto péči provozuje.

Grafický design: Jakub Veselý

Projekt se uskutečňuje za podpory Komunitního prostoru Smíchov a Kavárny Na Věky.

Partneři: Komunitní prostor Smíchov, Kavárna Na Věky, Festival Take Care

Sponzoři: Evropská Unie, Hlavní město Praha

—EN version—

Exhibition SOUL AIMS BODY ACTS

26th August – 27th October 2023
Opening: 25th August 2023, 6:00 PM
Artists: Ágnes Čechová, Michaela Jamborová, Karolína Kopřivová
Curators: Jan Kieweg, Karolína Lapešová

We invite you to the opening of Galerie Na Věky and its first exhibition SOUL AIMS BODY ACTS. The opening will take place on the 25th of August 2023 at 6:00 PM in Komunitní prostor Smíchov (Na Doubkové 2040/8, Prague 5). The opening will feature a performance Solidarity in Trauma by authors Kristina Hlavinková, Jana Chmelařová, Michaela Jamborová, Kristina Koulová, Lukáš Smetana, and Ian Young.

SOLIDARITY IN TRAUMA
The body we are entering, our body which changes, which we change by movement outside of it and within. Every mark, every rapture, which moves even by one grain of sand at a time irreversebly changes the whole situation. We can never go back to our previous form, it does not fit us anymore. If we try to count the sand, the number of grains at the starting point will not be equal to the number of grains when we finish counting.

SOUL AIMS BODY ACTS
Care is generally understood as a practice we can express towards ourselves or others without it being immediately apparent. The soul itself has been a subject of interest for many centuries, most prominently in philosophy, where it has become a subject of various debates. The interest in the soul dates back to ancient Greece with the first great philosophers like Plato and Socrates. The care of the soul has been addressed by figures such as Jan Patočka (Epimeleia peri tés psychés), and since the end of the last century, it has gained significant attention in broader society. Psychiatry aids in healing illnesses, psychology illuminates shortcomings, and guides us on the correct and unique path of life, which is, however, fraught with challenges. Caring for the soul as a phenomenon has, in recent decades, transformed into personal rituals and „self-care“ trends in which we dedicate time to ourselves. Self-care, to some extent, serves as a defensive reflex and often a necessary response to everyday stressful situations, to the overload of information and instructions on how to live a better life that pour on us from all sides. The artists selected for this exhibition approach the theme in their distinct ways. Authors Ágnes Čechová, Michaela Jamborová, and Karolína Kopřivová, through various media (photography, video, textile), showcase possibilities for self-care and mental well-being. Visitors can thus explore the diverse aspects of self-care and contemplate how they themselves practice this care.

Graphic Design: Jakub Veselý

The project is realized with the support of the Komunitní prostor Smíchov and Kavárna Na Věky.

Partners: Komunitní prostor Smíchov, Kavárna Na Věky, Festival Take Care

Sponsors: European Union, City of Prague

Podrobnosti

Zahájení:
11 října @ 8:00
Ukončení:
27 října @ 17:00
Štítky Akce: