1. Akce
  2. Anna Pokorná – farářka sboru

Anna Pokorná – farářka sboru

Vystudovala jsem Pražskou konzervatoř obor zpěv a evangelickou teologii na ETF UK v Praze. Nyní jsem farářkou na Smíchově a v nově vznikajícím evangelickém sboru v Roztokách. Jsem maminkou dvou předškolních dětí a spokojenou manželkou. Kromě teologie, zpěvu a rodinného kolotoče se ve volných chvílích věnuji všemožnému cvičení a vytrvalostnímu běhu.

Dnes